מהי קַאטַה?

מהי קַאטַה?

קאטה היא סדרה של תנועות שמאפשרת למידה של התנועה הנכונה של אומנות הלחימה. התנועות מדמות לחימה, למרות שלמעשה שיטת אימון

אמפי
היאן שודאן
היאן נידאן
היאן סנדאן
היאן יודאן
היאן גודאן